ona-top

Avís legal

ona-top

El lloc web i el domini coralmarineseadrink.com corresponen a CORAL MARINE SEA DRINK, de titularitat de Antonio Membrives Jiménez, amb NIF: 77905590-J i domicili a C/ Àngel Guimerà 6A de Blanes (CP: 17300), telèfon: (+34)607981275 i correu electrònic: info@coralmarineseadrink.com.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a CORAL MARINE SEA DRINK, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. CORAL MARINE SEA DRINK presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. CORAL MARINE SEA DRINK n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a CORAL MARINE SEA DRINK, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a coralmarineseadrink.com.

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que CORAL MARINE SEA DRINK actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això CORAL MARINE SEA DRINK manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a CORAL MARINE SEA DRINK fins a la contractació expressa d’una comanda.

CORAL MARINE SEA DRINK es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

CORAL MARINE SEA DRINK no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.